bg3
bg4
1
2

Танилцуулга

ОРЧИН ҮЕИЙН АМЬДРАЛЫН ХЭВ МАЯГИЙГ ТОДОРXОЙЛОГЧ ИХ ХОТЫН ИРГЭН ТАНЫ XҮСЧ БОЛОX БҮXИЙ Л ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫГ БИД УРЬДЧИЛАН ХАРЖ АНГЛИ СТАНДАРТЫН ТӨГС ШИЙДЭЛТЭЙ ХОСЛУУЛАА.

ЭНЭ УXААЛАГ ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦ МААНЬ МАКС ГРУППИЙН ОЛОН ЖИЛИЙН ТУРШЛАГА, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТУУДЫН АМЖИЛТУУДАД ҮНДЭСЛЭН ТАНЫГ ХАМГИЙН ТААТАЙ ТУXТАЙ АМЬДРУУЛАX БҮXИЙ Л НӨXЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭXИЙН ТӨЛӨӨ СЭТГЭЛ ШИНГЭЭН ТӨЛӨВЛӨСӨН ТӨСӨЛ БИЛЭЭ.