B8 type 230.70m2

1. ЕРӨНХИЙ ӨРӨӨ

2. АЖЛЫН ГАЛ ТОГОО

3. ГАЛ ТОГООНЫ ТУСЛАХ ӨРӨӨ

4. УНТЛАГЫН ӨРӨӨ

5. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ

6. УНТЛАГЫН ӨРӨӨ

7. ХУВЦАСНЫ ӨРӨӨ

8. ХОНГИЛ

9. ТАГТ

10. ТАГТ

DUPLEX ДООД ДАВХРЫН ТАЛБАЙ 125.70M2

Posted in B block