B6 type 238.24m2

1. ЕРӨНХИЙ ӨРӨӨ

2. АЖЛЫН ГАЛ ТОГОО

3. АЖЛЫН ӨРӨӨ

4. УГААЛГЫН ӨРӨӨ

5. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ

6. УНТЛАГЫН ӨРӨӨ

7. ХУВЦАСНЫ ӨРӨӨ

8. ТАГТ

DUPLEX ДООД ДАВХРЫН ТАЛБАЙ 134.74m2

Posted in B block