Захиалагчдаа дэмжин ХХБ-тай хамтран банкны зээлээр хүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр элит орон сууц худалдан авах үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр судалж байна.

Дэлгэрэнгүй